+
  • be5f359b-32d3-46d0-9625-ea8d1e5f15ab.jpg
  • -nFZKtliQpWoNXyDzZpXbw.jpg
  • 7G-vX2axR72pD7g66GBn_Q.jpg
  • pxrcr5zqS0eZ_zwHeAQ0tQ.jpg

加压式密炼机产品分类:

KCM系列密炼机


产品价格:


联系方式:


产品详情


  技术参数:

Model机型

KCM-3

Kcm-10

Kcm-20

Kcm-35

Kcm-55

Kcm-75

Kcm-110

Working(liters)混合容量(公升)

 3L

10L

20L

35L

55L

75L

110L

Weight to time

生产量

1.5-5KG/unit

8-15KG/unit

15-25KG/unit

26-45KG/unit

45-75KG/unit

60-85KG/unit

100-140KG/unit

Number of times

批次时间

4-6unit/HR

3-5unit/HR

4-6unit/HR

4-6unit/HR

4-6unit/HR

5-7unit/HR

5-7unit/HR

Atmospheric pressure

常用气压

0.2-0.4Mpa

(4-6kg/cm²)

0.4-0.6Mpa

(4-6kg/cm²)

0.4-0.6Mpa

(4-6kg/cm²)

0.4-0.7Mpa

(4-7kg/cm²)

0.6-0.8Mpa

(6-8kg/cm²)

0.6-0.8Mpa

(6-8kg/cm²)

0.6-0.8Mpa

(6-8kg/cm²)

Power

主动电机

5.5KW6P AC

15KW 6P AC

30KW 6P AC

55KW 6P AC

75KW 6P AC

110KW 6P AC

160KW 6P AC

Tilting motor

倾转电机

0.55kw 4p AC

0.75kw 4p AC

1.5kw 4p AC

1.5kw 4p AC

2.2kw 4p AC

3.75kw 4p AC

5.5kw 4p AC

Air cylinder diameter

气缸直径

Ø120MM

Ø160MM

Ø200MM

Ø250MM

Ø300MM

Ø350MM

Ø420MM

Tilting angle

倾倒角度

125°

125°

125°

125°

125°

125°

125°

Sppd(before/after)

搅拌轴转速

39/30rpm

39/30rpm

39/30rpm

39/30rpm

39/30rpm

39/30rpm

39/30rpm

Weight

机械重量

1000KG

2300KG

4000KG

6500KG

8500KG

10800KG

14000KG

Materail direction

投料方式

Front

Front

Front

Front or back

Front or back

Front or back

Front or back

Temperature control

温度控制温差

±5℃

±5℃

±5℃

±5℃

±5℃

±5℃

±5℃

H*W*L(mm)

安装尺寸

1900*1000*2000

2200*1350*2150

2500*1480*2500

3000*1920*2840

3250*2300*3350

3800*2400*2600

4150*2950*3750

 


关键词: